Nové informace - Nové vědomí - Nová vývojová úroveň

Navštiv náš živý seminář a tvůj život už nikdy nebude stejný

 

 

 

 

 

 

 

.

Získej klíč k tajemství lidské mysli.

Seminář, kde si nadizainuješ svůj život přesně tak, jak ho chceš mít.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Získéj klíč k tajemství lidské mysli

Seminář, kde si nadizainuješ svůj život přesně tak, jak ho chceš mít.

Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

 

.

Jak to funguje:

Témata jako "Lidská mysl" nebo "Anatomie lidské bytosti a její vliv na život" nejsou součástí běžného vzdělání. Přesto jsou to ty nejzákladnější znalosti, které dělají rozdíl mezi tím, zda je člověk šťastný nebo nešťastný, úspěšný nebo selhává, bystrý nebo zmatený, vyrovnaný nebo labilní, klidný nebo nervózní, zda má dobré vztahy, dobrou schopnost řídit lidi, zda má dostatek životní energie atd.

S těmito znalostmi můžeme čelit životu jako jeho tvůrci. Bez nich jsme často pouhým efektem toho, co se děje kolem nás.

Poznej důkladně, jak funguje LIDSKÁ MYSL a jak funguje ČLOVĚK (lidská bytost) ve vztahu k sobě samému, svému okolí i k životu.

Toto jsou znalosti, díky kterým můžeme životu čelit jako jeho skuteční a kreativní tvůrci.

Video (2 min.): Staň se kompetentním tvůrcem života

O čem je tento seminář:

Život se skládá ze spousty částí, které není snadné sladit tak, abychom dosahovali. ssdflkas jdfasj fsfklsjdfs jdfkljsdklf jasůlfjas klfjaklsj faklsjfkl asjffjkljsůf klajsdflj askldfjakl sjdfaůlll. Sle dlesl jslfkjůlas jklsajfůlsjfůasjf lksjfls ůfklj sklfj aůlskdfj aůls asfklj asůlfjas ůfa fasůdl fkja. lsdfjsldjfl kjsůfljůas fůs .

O čem je tento seminář:

Lidská mysl je náš nejmocnější nástroj i náš největší nepřítel. Staví zámky i začíná války.  Stav člověka, jeho života a jeho duševní pohody se odvíjí přímo od stavu naší mysli. Každý mysl má, každý by jí tedy měl skvěle rozumět a umět s ní zacházet jako profesionál.